Lantana bush

Lantana bush in Savannah Georgia

Lantana blooming in December in Savannah Georgia

Leave a Reply